1970 Regular Season Week 11 Nov 26, 1970 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
300003Lost
03013016
 
1970 Pre-Season Game 3 Aug 22, 1970 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
021014035Won
61477034
 
1969 Pre-Season Game 3 Aug 23, 1969 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
3730013Lost
014314031
 
1968 Regular Season Week 7 Oct 29, 1968 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
07147028Won
7307017
 
1968 Pre-Season Game 4 Aug 24, 1968 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
710140031Won
01000010
 

1967 Pre-Season Game 4 Aug 08, 1967 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
01073020Won
030003
 
1966 NFL Championship Game Jan 01, 1967 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
14776034Won
14337027
 
1966 Pre-Season Game 3 Aug 20, 1966 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
030003Lost
0777021
 
1965 Regular Season Week 6 Oct 24, 1965 Home Game Milwaukee County Stadium
1234OTTotal
03100013Won
003003
 
1965 Pre-Season Game 3 Aug 28, 1965 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
3603012Lost
00147021
 
1964 Regular Season Week 12 Nov 29, 1964 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
7101414045Won
01407021
 
1964 Pre-Season Game 4 Aug 29, 1964 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
147140035Won
030003
 
1963 Pre-Season Game 3 Aug 17, 1963 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
714010031Won
10000010
 
1962 Pre-Season Game 2 Aug 10, 1962 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
31477031Won
070007
 
1961 Pre-Season Game 1 Aug 11, 1961 Away Game Cotton Bowl
1234OTTotal
76143030Won
007007
 
1960 Regular Season Week 8 Nov 13, 1960 Home Game Lambeau Field
1234OTTotal
72077041Won
000707
 

Pages